Bilhold helpdesk

SKADE 24/7

VEIHJELP

DRIVSTOFF KORT

915 030 100

LOS bilansvarlig:
Erik Woldseth
45 666 121    woldseth@los-elektro.no


Customersupport Leaseplan Norge AS:
Knut Adolfsen
Tlf: +47 23 06 97 04

Kundeservice sentralbord:
Tlf: 23 06 98 00
kundeservice@leasplan.no

International Account Manager:
Joachim Bech
Tlf: 977 84 957
joachim.bech@leasplan.com


 • Veihjelp – 810 33 666 ( Leasplan velger korrekt transport) Døgnservice
 • Kollisjon 
  – Nødetaten 113  ved alvorlig henvendelse/skade på mennesker
  – Assistanse: 810 33 666
  – Forsikring: 915 03 100 ( Gjensidige forsikring)
  – Glass/rute: 854 45 005 (Hurtigruta Carglass)
  – Service bil: 400 04 775 (Automegler1 Service – NB! Ikke garantiarbeid) 
  – EU-k