GDPR - Personvernserklæring

Fra 2. juli 2018 fikk hele Europa ha en ny felles lov om behandling av persondata – GDPR – General Data Protection Regulation.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Automegler1 AS og Automegler1 Service AS samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder hos Automegler1 Bergen AS og Automegler1 Service AS, (heretter kalt Automegler1), er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, og viser til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

Innhenting av personopplysninger
Automegler1 registrerer personopplysningene du oppgir i forbindelse med forespørsler, tilbud og kontrakter.

Personopplysninger som lagres
Automegler1 lagrer følgende opplysninger: for- og etternavn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer (heretter «personopplysninger»), samt kjøpshistorikk.

Formål
Personopplysningene lagres for å ivareta våre forpliktelser etter avtale inngåt