GDPR - Personvernserklæring

Fra 2. juli 2018 fikk hele Europa ha en ny felles lov om behandling av persondata – GDPR – General Data Protection Regulation.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Automegler1 AS og Automegler1 Service AS samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder hos Automegler1 Bergen AS og Automegler1 Service AS, (heretter kalt Automegler1), er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, og viser til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

Innhenting av personopplysninger
Automegler1 registrerer personopplysningene du oppgir i forbindelse med forespørsler, tilbud og kontrakter.

Personopplysninger som lagres
Automegler1 lagrer følgende opplysninger: for- og etternavn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer (heretter «personopplysninger»), samt kjøpshistorikk.

Formål
Personopplysningene lagres for å ivareta våre forpliktelser etter avtale inngått med deg. Vi benytter også dataene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp eller forespørsler.  Dette kan skje gjennom e-post, SMS, telefon og brev.  Eksempler kan være  nyhetsbrev, kampanjer, produkter, arrangementer og promoteringer.

Juridisk grunnlag
Hjemmel for å behandle personopplysningene:
Artikkel  6, §1, GDPR General Data Protection Regulation (Regulation EU).

Personalia benyttes for å oppfylle kjøpekontrakt.  Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Etter samtykke, benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp og tidligere forespørsler via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det, benyttes kjøpshistorikk til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

  • Statens Vegvesen
  • Transportselskapene som vi benytter
  • Samarbeidspartnere i prosjekt
  • Våre databaseleverandører
  • Autorisert regnskapsfører

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres hos vår nettskyleverandør inntil du gir beskjed om at dette skal slettes. Dette ser vi som nødvendig for å ivareta dine interesser. For øvrig følges bokføringsloven og regnskapsloven.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgang og tilgangskontroll. Databehandleravtaler er inngått der dette er nødvendig.

Endringer i personvernserklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere denne personvernserklæringen når som helst. I den grad endringene i personvernserklæringen anses som vesentlige og betydelige, vil du bli informert om dette.

Hvilke personopplysninger nettsiden samler inn

Informasjonskapsler (Cookies)

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse
Vi bruker Google Analytics til å analysere websidetrafikk. Besøk på siden blir registrert med IP, men informasjonen er anonymisert. Google Analytics lagrer data i datasentre i Europa som er underlagt Europeisk GDPR regelverk.

Facebook
Vi benytter oss av Facebook Business Manager. Der lager vi også annonser mot vår målgruppe. Ved å ha en Facebook sporings pixel (script) på vårt nettsted kan vi spore når en ønsket handling fra en Facebook annonse inntreffer på vårt nettsted. I tillegg kan vi annonsere mot de som besøker vårt nettsted (såkalt retargeting). Vi vil alltid forholde oss til Facebooks til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR.

Effektiv dato for den siste oppdateringen av personvernserklæringen 25. mai 2018